note更新:エンジニア採用がうまくいかない会社の3つの特徴

当社代表による、noteが始まりました!

初回記事は、”エンジニア採用がうまくいかない会社の3つの特徴”についてです。

毎週更新予定です。

エンジニア採用あるあるや上手くいくノウハウを、

エンジニアと人事双方の目線から書いていきます!

https://note.com/ito_wakako/n/n1ef51ab86981